جلسه اولیا

جلسه اولیا

سال تحصیلی 1402 .اولین جلسه ی مشاوره خانواده پایه اول که در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۴ ساعت ۱۳الی ۱۴:۳۰ با موضوع پایان چالش تکلیف نوشتن در سالن مدرسه مجتمع آموزشی انرژی برتر اولین جلسه ی مشاوره خانواده پایه اول اولین ...
دپارتمان روانشناسی انرژی برتر

دپارتمان روانشناسی انرژی برتر

دپارتمان روانشناسی مجتمع انرژی برتر هر فردي اعم ازكودك و نوجوان در طول رشد خود براي سازگاري با محيط و تغييرات بيولوژيكي نياز به تاييد و پشتيباني اطرافيان خود دارد.كودك در بدو ورود به دبستان به زحمت مي تواند خود ...
دپارتمان روانشناسی انرژی برتر

دپارتمان روانشناسی انرژی برتر

دپارتمان روانشناسی مجتمع انرژی برتر هر فردي اعم ازكودك و نوجوان در طول رشد خود براي سازگاري با محيط و تغييرات بيولوژيكي نياز به تاييد و پشتيباني اطرافيان خود دارد.كودك در بدو ورود به دبستان به زحمت مي تواند خود را با نظم مدرسه هماهنگ كند و در اين كار دشواري هايي دارد و با انتظارات و ناكامي هاي معتددي ...
جلسه اولیا

جلسه اولیا

سال تحصیلی 1402 .اولین جلسه ی مشاوره خانواده پایه اول که در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۴ ساعت ۱۳الی ۱۴:۳۰ با موضوع پایان چالش تکلیف نوشتن در سالن مدرسه مجتمع آموزشی انرژی برتر اولین جلسه ی مشاوره خانواده پایه اول اولین جلسه ی مشاوره خانواده پایه اول که در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۴ ساعت ۱۳الی ۱۴:۳۰ با موضوع پایان چالش تکلیف نوشتن ...
پیام رسان واتس آپ موسسه اعزام دانشجو شریفی
ارسال پیام